Actueel

Bijdrage garantieregeling

Garantieregeling

COOPERATIEVE GARANTIEREGELING VAN DE HISTORISCHE ZEILVAART HARLINGEN

Om U als klant te beschermen tegen de gevolgen van een financieel onvermogen van de aanbieder van de vaartocht voor de verplichtingen voortvloeiend uit de Richtlijn (EU) 2015/2302  (insolventie), hebben de leden van de Schipperscoöperatie Historische Zeilvaart Harlingen (SHZH) besloten om gezamenlijk garant te staan voor financiële verplichtingen, zoals terugbetaling (gedeeltelijke) reissom, repatriëring naar aankomsthaven, ingeval van insolventie van een van haar leden. Daarnaast zal het kantoor van de SHZH zich inspannen om te zorgen voor een passend vervangend schip, indien mogelijk. Dit hebben zij vastgelegd in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement  SHZH (Laatste wijziging februari 2019).

De kosten hiervoor zijn voor u €. 12,50 per boeking.

De uitvoering van deze garantieregeling berust bij het Bestuur en Kantoor van de SHZH. De SHZH heeft voor de uitvoering van deze taak in eerste instantie de beschikking over de middelen gereserveerd op de bankrekening “Coöperatieve garantieregeling”. Mocht deze reservering onvoldoende blijken, worden de Algemene middelen aangesproken, welke aangevuld worden door extra provisie afdrachten van de overige leden van de SHZH.

De bepalingen van artikel 14 HHR SHZH zijn bindend voor leden, bestuur en kantoor van de Schipperscoöperatie Historische Zeilvaart Harlingen.

Indien u als klant, in onderhavig geval, al niet gecontacteerd bent door de SHZH,  maar ook voor nadere vragen om informatie, kunt u zich richten tot:

Bestuur van de SHZH

W. Boothstraat 2B

8861 TL Harlingen

Tel.: 0517 413242

 

Email: info@historischezeilvaart.nl