Schiermonnikoog

Zeilen naar Schiermonnikoog

WAT TE DOEN OP SCHIERMONNIKOOG ?

Het meest oostelijk gelegen Friese waddeneiland is Schiermonnikoog. Net als op Vlieland mogen bezoekers geen auto meenemen. Schiermonnikoog is een van de weinige nationale parken (sinds 1989) die Nederland rijk is. Het eiland is 16 km lang, 4 km breed en telt 1000 inwoners. Het is niet voor niets dat jaarlijks meer dan 300.000 mensen dit eiland bezoeken.

Schiermonnikoog is een paradijs voor vogelaars. Want met een rijk bodemleven biedt het eiland genoeg voedsel aan honderdduizenden vogels die hier naar voedsel zoeken. Het is een waardevol gebied voor zowel broedvogels, trekvogels als overwinteraars. Belangrijke duingebieden zijn Kooiduinen, Kobbenduinen en Willemsduin. Ook de Oosterkwelder is bijzonder interessant.

Het beheer van 5400 ha natuurgebied is in handen van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.

De schiere monniken waren de eerste bewoners van het eiland.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben zij de dijken ter bescherming van landbouwgronden aangelegd.
In 1961 is ter ere van hen het standbeeld van een schiere monnik onthuld.

Typerend is de ‘strekenbouw’ van het dorp met o.m. veel prachtige gerestaureerde eilander huisjes.

De vuurtorens zijn in 1853 gebouwd. De Zuidertoren, inmiddels aangewezen als monument, vormt nu de basis voor metingen op en rond het eiland en is in gebruik als watertoren.

Schiermonnikoog

rondrit langs het strand

zwembad