Ameland

Zeilen naar Ameland

Wat te doen op Ameland ?

Ameland telt drieduizend bewoners, die zich hebben gevestigd in vier pittoreske dorpjes t.w. Nes, Hollum, Ballum en Buren.

Met meer dan 1300 plantensoorten en vogels als de kiekendief, de tapuit, de velduil, een unieke reewildpopulatie en met de aanwezigheid van zout, zoet en brak water is de natuur op Ameland niet alleen afwisselend maar ook rijk bedeeld.

Aan de oostkant bevindt zich ’t Oerd met daaraan grenzend de Hon. Gezamenlijk vormen zij een natuurgebied van internationale betekenis dat bestaat uit duinen en kwelders. Op Ameland zijn de stranden vrij smal is en met name op de westpunt zijn de gevolgen van strandafslag goed te zien.

Meer informatie:

Ameland